Третій Універсал Української Центральної Ради. Київ, 7 листопада 1917 р.

Третій Універсал Української Центральної Ради. Київ, 7 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 4, арк. 9. Друкований примірник. Мова українська.

Leave a Comment

Перейти до вмісту