Лист редакції “Брачной газеты» і “Журнала для мужчин” Управлінню друку при Харківському губернському старості про зміну назви видання з доповненням слів “Сцена и Арена”. 17 жовтня 1918 р.

Лист редакції “Брачной газеты» і “Журнала для мужчин” Управлінню друку при Харківському губернському старості про зміну назви видання з доповненням слів “Сцена и Арена”. 17 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1325. Оп. 1. Спр. 365. Арк. 45

Leave a Comment

Перейти до вмісту