Лист директора Київського політехнічного інституту Генеральному секретарю фінансів про тимчасову грошову допомогу Механічним майстерням інституту, які працюють на оборону. 22 листопада 1917 р.

Лист директора Київського політехнічного інституту Генеральному секретарю фінансів про тимчасову грошову допомогу Механічним майстерням інституту, які працюють на оборону. 22 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 196зв.

Leave a Comment