Постанова Ради Народних Міністрів УНР про поліпшення матеріального стану службовців державних центральних та місцевих установ, що підпорядковуються УНР. Не раніше 26 січня 1920 р.

Постанова Ради Народних Міністрів УНР про поліпшення матеріального стану службовців державних центральних та місцевих установ, що підпорядковуються УНР. Не раніше 26 січня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 1. Спр. 93. Арк. 4, 4зв., 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту