Лист Міністра шляхів Міністру закордонних справ УД щодо визначення кордону між Україною та Бессарабією. 9 серпня 1918 р.

Лист Міністра шляхів Міністру закордонних справ УД щодо визначення кордону між Україною та Бессарабією. 9 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 161. Арк. 19

Leave a Comment