Наказ Державного контролера № 18 про звільнення урядовців, призначених на посади за часів Гетьманату. 21 січня 1919 р.

Наказ Державного контролера № 18 про звільнення урядовців, призначених на посади за часів Гетьманату. 21 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 83. Арк. 80

Leave a Comment

Перейти до вмісту