Посвідчення професора Кам’янець-Подільського державного українського університету В. Петра, видане Ректором університету для наукового відрядження до Праги. 16 червня 1920 р.

Посвідчення професора Кам’янець-Подільського державного українського університету В. Петра, видане Ректором університету для наукового відрядження до Праги. 16 червня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 555. Арк. 60зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту