Ряппо Ян Петрович (1880–1958) – радянський громадський і політичний діяч, педагог, заступник наркома освіти України (1921–1928 рр.), один із засновників системи народної освіти УРСР. Фото 1925 р.

Ряппо Ян Петрович (1880–1958) – радянський громадський і політичний діяч, педагог, заступник наркома освіти України (1921–1928 рр.), один із засновників системи народної освіти УРСР. Фото 1925 р.

ЦДАВО України. Ф. 4805. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 83

Leave a Comment

Перейти до вмісту