OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Постанова 1 Українського з’їзду Західного фронту про підтримку Центральної Ради та Генерального Секретаріату, січень 1918 р.
ЦДАВО України, ф.1115, оп.1, спр.8, арк.14

Leave a Comment