Довідка про очікувану кількість осіб з числа депортованих народів, які повертаються до України в 1993-2000 рр. 1993 р.

Довідка про очікувану кількість осіб з числа депортованих народів, які повертаються до України в 1993-2000 рр. 1993 р.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 3632, арк. 51

Leave a Comment

Перейти до вмісту