Повідомлення з бюлетеня „Ukrainian bureau“ про популяризацію українськими парламентарями з Румунії „допомогової“ акції в Англії. 02 жовтня 1933 р.

Повідомлення з бюлетеня „Ukrainian bureau“ про популяризацію українськими парламентарями з Румунії „допомогової“ акції в Англії. 02 жовтня 1933 р.

ЦДАВО України, ф. 4465, оп. 1, спр. 106, арк. 60

Leave a Comment