Таблиця рекордів з авіаційних видів спорту Української РСР станом на 31 грудня 1962 року. 1962 р.

Таблиця рекордів з авіаційних видів спорту Української РСР станом на 31 грудня 1962 року. 1962 р.

ЦДАВО України. Ф. 5044. Оп. 1. Спр. 735. Арк. 49

Leave a Comment

Перейти до вмісту