Лист Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР Союзу військових інвалідів Фінляндії з пропозицією зініціювати скликання конгресу представників інвалідських організацій держав, що складали Російську імперію – Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, а також тих, законні уряди перебувають в еміграції – Білорусь, УНР, Дон, Кубань, Північний Кавказ, Грузія, Вірменія і Азербайджан. 15 травня 1922 р.

Лист Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР Союзу військових інвалідів Фінляндії з пропозицією зініціювати скликання конгресу представників інвалідських організацій держав, що складали Російську імперію - Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, а також тих, законні уряди перебувають в еміграції - Білорусь, УНР, Дон, Кубань, Північний Кавказ, Грузія, Вірменія і Азербайджан. 15 травня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3307. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 60

Leave a Comment

Перейти до вмісту