Звіт сотника Рогозного, що повернувся в березні 1922 р.

Звіт сотника Рогозного, що повернувся в березні 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 2439. Оп. 1. Спр. 108. Арк. 188зв.

Leave a Comment