Лист Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР у Тарнові Секції опіки над емігрантами при Комітеті допомоги голодуючим Великої України з проханням про активну і негайну матеріальну допомогу на лікування, протези, одяг, білизну і харчі для інвалідів, які перебувають у таборах. 27 червня 1922 р.

Лист Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР у Тарнові Секції опіки над емігрантами при Комітеті допомоги голодуючим Великої України з проханням про активну і негайну матеріальну допомогу на лікування, протези, одяг, білизну і харчі для інвалідів, які перебувають у таборах. 27 червня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3307. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 86зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту