Стаття “Творення Західно-Української Народної Республіки”. З газети “Золочівське слово”. 23 листопада 1918 р.

Стаття “Творення Західно-Української Народної Республіки”. З газети “Золочівське слово”. 23 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 1зв.

Leave a Comment