Копія листа Міністра народної освіти Української Держави М. Василенка голові Комісії по утворенню Української академії наук у Києві В. Вернадському про розгляд питань щодо приміщення Академії, заснування Національної бібліотеки і Національного музею та придбання книг і колекцій. 7 липня 1918 р.

Копія листа Міністра народної освіти Української Держави М. Василенка голові Комісії по утворенню Української академії наук у Києві В. Вернадському про розгляд питань щодо приміщення Академії, заснування Національної бібліотеки і Національного музею та придбання книг і колекцій. 7 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 135. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту