З журналу засідання Ради Народних Міністрів про необхідність ретельної перевірки Державною канцелярією правильності видачі посвідчень вищим урядовцям І–IV класів; про розгляд питання щодо видачі посвідчень чоловікам і жінкам, що служать в одному відмостві “і підлягають один одному в порядку підлеглості”. 16 травня 1919 р.

З журналу засідання Ради Народних Міністрів про необхідність ретельної перевірки Державною канцелярією правильності видачі посвідчень вищим урядовцям І–IV класів; про розгляд питання щодо видачі посвідчень чоловікам і жінкам, що служать в одному відмостві “і підлягають один одному в порядку підлеглості”. 16 травня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 136

Leave a Comment

Перейти до вмісту