Звернення українців Гатчинської авіаційної школи щодо відкриття в Києві Української авіаційної школи. 28 липня 1917 р.

Звернення українців Гатчинської авіаційної школи щодо відкриття в Києві Української авіаційної школи. 28 липня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту