Доповідь Начальника Головного управління Генерального штабу Міністру військових справ УНР про необхідність прилучення 1-го Генерал-квартирмейстерства до Генерального штабу тощо. 20 липня 1920 р.

Доповідь Начальника Головного управління Генерального штабу Міністру військових справ УНР про необхідність прилучення 1-го Генерал-квартирмейстерства до Генерального штабу тощо. 20 липня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 52. Арк. 19

Leave a Comment

Перейти до вмісту