Свідоцтво служби сотника В. Лавріва-Равлюка, видане Міністерством внутрішніх справ УНР. 17 лютого 1920 р.

Свідоцтво служби сотника В. Лавріва-Равлюка, видане Міністерством внутрішніх справ УНР. 17 лютого 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 4. Спр. 15. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту