Тимчасові правила мобілізації військовозобов’язаних для установ і урядових осіб Міністерства внутрішніх справ УНР. 27 травня 1920 р.

Тимчасові правила мобілізації військовозобов’язаних для установ і урядових осіб Міністерства внутрішніх справ УНР. 27 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 4. Спр. 32. Арк. 22зв., 23

Leave a Comment

Перейти до вмісту