Постанова Українського з’їзду української частини Вороніжчини і Селянського з’їзду Острожського повіту на Вороніжчині про включення української частини Слобідської України до складу автономної України. 13 серпня 1917 р.

Постанова Українського з'їзду української частини Вороніжчини і Селянського з'їзду Острожського повіту на Вороніжчині про включення української частини Слобідської України до складу автономної України. 13 серпня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 1, арк. 19

Leave a Comment