Статут Українського національно-державного союзу. 15 липня 1919 р.

Статут Українського національно-державного союзу. 15 липня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 32. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту