Характеристика газети “Слобожанщина”, підготовлена харківським інспектором у справах друку. 1906 р.

Характеристика газети “Слобожанщина”, підготовлена харківським інспектором у справах друку. 1906 р.

ЦДІАК України. Ф. 1680. Оп. 1. Спр. 110. Арк. 16 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту