Копії фотоматеріалів про дезактивацію автотранспорту в населених пунктах Песковці та Термахівка. 1986 р.

Копії фотоматеріалів про дезактивацію автотранспорту в населених пунктах Песковці та Термахівка. 1986 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 12 сс. Спр. 4886. Арк. 147

Leave a Comment

Перейти до вмісту