Телеграма отамана [О.] Шаповала [командувачу Галицької армії] про тимчасове переймання ним командування Правобережним фронтом. 23 лютого 1919 р.

Телеграма отамана [О.] Шаповала [командувачу Галицької армії] про тимчасове переймання ним командування Правобережним фронтом. 23 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 28. Арк. 74

Leave a Comment

Перейти до вмісту