Стаття “Чужинець про положення на Великій Україні” з часопису “Новий час”. 3 вересня 1933 р.

Стаття “Чужинець про положення на Великій Україні” з часопису “Новий час”. 3 вересня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 3695. Оп. 1. Спр. 114. Арк. 10

Leave a Comment