Звіт про рейд повстанських відділів на Схід. 30 червня 1943 р.

Звіт про рейд повстанських відділів на Схід. 30 червня 1943 р.

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 112. Арк. 7.

Leave a Comment

Перейти до вмісту