Вояки [Української Галицької армії] в таборі Вадовіци (Польща). Фотокартка. 20 червня 1919 р.

Вояки [Української Галицької армії] в таборі Вадовіци (Польща). Фотокартка. 20 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 4018. Оп. 1. Спр. 83. Арк. 140 зв.

Leave a Comment