Афіша виступу артиста-балетмейстера Василя Авраменка та його учнів у Філаделфії. 8 червня 1929 р.

Афіша виступу артиста-балетмейстера Василя Авраменка та його учнів у Філаделфії. 8 червня 1929 р.

ЦДАВО України. Ф. 4027. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту