28-4778-3-17-001__1.jpg

Національна доповідь Державного управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища України по Миколаївській області «Про стан навколишнього природного середовища» (передмова, мапи). 1992 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 17. Арк. 1 - 6.

Leave a Comment

Перейти до вмісту