Нарада військових 22-ї армії Західного фронту (Румунія). 9 травня 1945 р.

Нарада військових 22-ї армії Західного фронту (Румунія). 9 травня 1945 р.

ЦДАВО України. Ф. 4620. Оп. 2. Спр. 43. Арк. 26

Leave a Comment

Перейти до вмісту