Про перехід Спільної юнацької школи на середньоєвропейський час, уведений Польщею з 1 червня. З наказу Начальника Спільної юнацької школи. 4 червня 1922 р.

Про перехід Спільної юнацької школи на середньоєвропейський час, уведений Польщею з 1 червня. З наказу Начальника Спільної юнацької школи. 4 червня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 297. Арк. 135

Leave a Comment

Перейти до вмісту