Лист Експедиції заготівель державних паперів Міністру фінансів УНР з проханням призначити особливого урядовця з Міністерства освіти УНР для редагування текстів на грошових знаках. 25 квітня 1918 р.

Лист Експедиції заготівель державних паперів Міністру фінансів УНР з проханням призначити особливого урядовця з Міністерства освіти УНР для редагування текстів на грошових знаках. 25 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 18. Арк. 21

Leave a Comment