Статут Музичного товариства імени Миколи Лисенка у Львові. 1 серпня 1921 р.

Статут Музичного товариства імени Миколи Лисенка у Львові. 1 серпня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3644. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 48зв.-49

Leave a Comment

Перейти до вмісту