Фотокартка Командувача Бессарабської повстанської групи А. Гулого-Гуленка. 20 квітня 1921 р.

Фотокартка Командувача Бессарабської повстанської групи А. Гулого-Гуленка. 20 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 4433. Оп. 2. Спр. 268. Арк. 103

Leave a Comment