Запрошення Міжорганізаційного комітету по влаштуванню Свята 22 січня в Празі на Святочну академію проголошення самостійності і соборності Української Народної Республіки. Не пізніше 22 січня 1932 р.

Запрошення Міжорганізаційного комітету по влаштуванню Свята 22 січня в Празі на Святочну академію проголошення самостійності і соборності Української Народної Республіки. Не пізніше 22 січня 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 4452. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 19-20

Leave a Comment