Постанова Верховної Ради Української РСР № 1291-ХІІ «Про Програму надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 3 липня 1991 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 1291-ХІІ «Про Програму надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 3 липня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4606. Арк. 167

Leave a Comment

Перейти до вмісту