Витяг з журналу засідання міжвідомчої наради при Міністерстві фінансів Української Держави щодо грошової допомоги службовцям державних установ. 4 жовтня 1918 р.

Витяг з журналу засідання міжвідомчої наради при Міністерстві фінансів Української Держави щодо грошової допомоги службовцям державних установ. 4 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 105а. Арк. 25

Leave a Comment

Перейти до вмісту