Телеграма начальника Фастівської державної варти Державній варті УД про зайняття січовиками м. Біла Церква. 16 листопада 1918 р.

Телеграма начальника Фастівської державної варти Державній варті УД про зайняття січовиками м. Біла Церква. 16 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 250. Арк. 19

Leave a Comment

Перейти до вмісту