Лист ЦК співробітників центральних урядових установ “Централ” Президії Національно-державного союзу про делегування [М.] Левитського. 13 серпня 1919 р.

Лист ЦК співробітників центральних урядових установ "Централ" Президії Національно-державного союзу про делегування [М.] Левитського. 13 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 32. Арк. 38

Leave a Comment

Перейти до вмісту