Телеграма Генерального секретарства єврейських справ Прилуцькому повітовому комісару про вжиття негайних заходів щодо охорони єврейського населення м. Іваниці від пограбування. 19 листопада 1917 р.

Телеграма Генерального секретарства єврейських справ Прилуцькому повітовому комісару про вжиття негайних заходів щодо охорони єврейського населення м. Іваниці від пограбування. 19 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 2, арк. 125

Leave a Comment

Перейти до вмісту