Рахунок типографії товариства “Петро Барський” для Генерального секретарства внутрішніх справ за друкування плакатів “Не плювати”, “Не курити”, “Додержуватися тиші”. 10 жовтня 1917 р.

Рахунок типографії товариства “Петро Барський” для Генерального секретарства внутрішніх справ за друкування плакатів “Не плювати”, “Не курити”, “Додержуватися тиші”. 10 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 23

Leave a Comment