Посвідчення, видане Міністерством юстиції УД старшому юрисконсультанту П. Орловському для участі в засіданні Комісії по розробленню законопроекту про реєстрацію проституції при Міністерстві здоров’я й опікування УД. Не пізніше 17 жовтня 1918 р.

Посвідчення, видане Міністерством юстиції УД старшому юрисконсультанту П. Орловському для участі в засіданні Комісії по розробленню законопроекту про реєстрацію проституції при Міністерстві здоров'я й опікування УД. Не пізніше 17 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2207. Оп. 1. Спр. 1691. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту