Про відомості, перехоплені Київською групою військ УНР щодо захоплення Києва, Полтави, Харкова більшовиками тощо. З наказу Командувача Запорізьким військом М. Омеляновича-Павленка, м. Якимівці. [20] грудня 1919 р.

Про відомості, перехоплені Київською групою військ УНР щодо захоплення Києва, Полтави, Харкова більшовиками тощо. З наказу Командувача Запорізьким військом М. Омеляновича-Павленка, м. Якимівці. [20] грудня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 6

Leave a Comment