Нота Української дипломатичної місії в Речі Посполитій Польський Польському уряду, послам та представникам інших держав про прагнення миру та добросусідських відносин. 3 березня 1920 р.

Нота Української дипломатичної місії в Речі Посполитій Польський Польському уряду, послам та представникам інших держав про прагнення миру та добросусідських відносин. 3 березня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3581. Оп. 1. Спр.13. Арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту