Постанова Кабінету Міністрів України № 733 “Про ціноутворення в умовах реформування економіки”. 21 жовтня 1994 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 733 "Про ціноутворення в умовах реформування економіки". 21 жовтня 1994 р.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 3750, арк. 3

Leave a Comment