Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 96/92-рп «Про Перший Світовий Конгрес українських юристів». 27 травня 1992 р.

Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 96/92-рп «Про Перший Світовий Конгрес українських юристів». 27 травня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 50. Арк. 105

Leave a Comment

Перейти до вмісту