Телеграма повітового старости про закриття всіх шкіл в м. Чигирині, в зв’язку з епідемією іспанського грипу. 4 жовтня 1918 р.

Телеграма повітового старости про закриття всіх шкіл в м. Чигирині, в зв'язку з епідемією іспанського грипу. 4 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 57. Арк. 98 зв.

Leave a Comment